Computer Vision voor Digital Signage - Toepassingen en voorbeelden - Ye Visual

Computer Vision voor Digital Signage – Toepassingen en voorbeelden

Introductie

De geschiedenis toont aan dat digital signage een lange weg heeft afgelegd. Doorheen een reeks technologische sprongen die de reikwijdte en de mogelijkheden hebben getransformeerd, is digital signage geëvolueerd terwijl het elk tijdperk weerspiegelt waarin we leven: de behoeften, de mogelijkheden en de evolutie van de maatschappij.

Neem bijvoorbeeld hoe het van een eenvoudig tv-achtig “display” veranderde in de multifunctionele data-driven interactieve oplossing van vandaag, met integratie van talloze hardware- en software-opties die van bereikbaar naar onmisbaar zijn gegaan. De opkomst van wat nu gebruikelijk is, zoals touch, sensoren, AI en data-analyse, heeft het gebruik van digitale out-of-home content drastisch veranderd en heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke groei van toepassingen in verschillende sectoren. Bijgevolg is de oplossing overgenomen door de plaatsen die essentieel zijn voor onze levensstijl, van banken en winkelcentra tot luchthavens en musea, heel vaak op manieren waardoor ze integraal deel uitmaken van het functioneren van deze plaatsen.

Wat is de volgende stap voor digital signage? Voor zowel bedrijven als marketeers zou deze vraag even essentieel moeten zijn als hoe relevant te blijven om te overleven.

Gezien de rijke technologische mogelijkheden en de versnelde vooruitgang van alles waar we vandaag mee leven, kunnen we ons tal van scenario’s voorstellen. Dit artikel zal zich toespitsen op computer vision, meer bepaald gezichtsanalyse voor digital signage, voor het meten van het publiek. Aan de hand van enkele toepassingen en voorbeelden zullen we aantonen waarom deze technologie het verdient om de volgende trend te worden die de aandacht trekt van aanbieders van digital signage oplossingen.

Bekijk hier de volledige infographic van de geschiedenis van interactive signage (Engels)

Computer Vision, de volgende stap in digital signage

Wil een technische oplossing mainstream worden, dan moet zij aan ten minste vier belangrijke criteria voldoen: betaalbaarheid, maturiteit, beschikbaarheid, en natuurlijk, de vraag.

Een perfect voorbeeld is computervisie, een gebied van kunstmatige intelligentie dat computers in staat stelt objecten in de echte wereld te detecteren en er contextuele betekenis aan te geven, vergelijkbaar met wat het menselijke visuele systeem kan doen.

Een eenvoudige definitie van Computer Vision volgens Accenture

In het afgelopen decennium is de technologie, met de ontwikkeling van AI en dankzij de inspanningen van zowel gevestigde als startende bedrijven, betaalbaarder, volwassener en beschikbaarder geworden. Met behulp van deep learning-algoritmen en eenvoudige 2D-camera’s kan computervisie tegenwoordig veel geavanceerde taken uitvoeren, variërend van het volgen van oogbewegingen (bv. renteanalyse op basis van kijkgegevens) tot het classificeren van bewegende beelden (bv. detectie van gezichtsmaskers) met een redelijke mate van nauwkeurigheid.

Ondertussen heeft de combinatie van digital signage en computervisie veel aandacht gekregen van early movers in hun streven naar effectievere en efficiëntere manieren om mensen in een fysieke ruimte aan te spreken.

Het onderscheidende voordeel is de mogelijkheid om een publiek snel en met grote nauwkeurigheid te analyseren, wat de productie van zeer flexibele en gepersonaliseerde ervaringen mogelijk maakt.

Digital signage zoals we dat vandaag kennen, wordt al lang gewaardeerd voor de diverse UI-opties die echte mens-machine uitwisselingen mogelijk maken via verschillende methodes. Het is ook niet nieuw dat het gepersonaliseerde inhoud kan weergeven op basis van de informatie en verzoeken van gebruikers.

Maar de integratie van computervisietechnologie voegt de magie van een visueel systeem toe aan het geheel – de mogelijkheid om ongevraagde visuele input onmiddellijk te lezen en te begrijpen.

Wanneer de inzet van interactieve content wordt gecombineerd met het vermogen om het publiek te begrijpen, is het voor merken en instellingen veel gemakkelijker om in context te communiceren of zinvolle actie te ondernemen. Dit betekent ook dat de organisatoren nuttige inzichten kunnen verwerven, zoals wie er naar hun boodschap luistert en welke inhoud meer of minder aandacht krijgt.

Een typische implementatie is de analyse van een publiek dat voor een installatie verschijnt. Zonder gezichtsherkenning is het bereik van het publieksinzicht waarschijnlijk beperkt tot de input op het scherm van één persoon, die niet representatief is voor iedereen in de groep. Maar met computervisie wordt het mogelijk om – zonder de inspanning van het publiek – het hierboven genoemde inzicht te genereren over elk individu of de groep als geheel. Dit stelt de gebruikers in staat om een meer gedetailleerde, data-gedreven aanpak te hanteren bij hun communicatie- en marketingbeslissingen.

Bovendien kunnen digital signage-implementeerders het voordeel van de integratie van computervisualisatie maximaliseren door te profiteren van geavanceerde datavisualisatie zoals Intuiface Analytics, waarmee zinvolle publieksinformatie kan worden weergegeven in zeer deelbare en configureerbare grafieken, waardoor onhandelbare datasets worden omgezet in een essentiële KPI-bron.

Toepassingen en voorbeelden van Computer Vision met digital signage

1. Weergave van demografisch specifieke inhoud

Met behulp van Computer Vision kunnen demografische gegevens van het publiek, zoals leeftijd, geslacht of groepsgrootte, in realtime worden geïdentificeerd en kan unieke gepersonaliseerde inhoud op het scherm worden geactiveerd.

Voorbeeld: Digital Retail – Face Tracking Counter door Waketo

2. Mondmaskerdetectie

Detailhandelaren, banken, ziekenhuizen, luchthavens – ze hebben allemaal een maskerbeleid en zouden baat hebben bij geautomatiseerde displays die Stop/Go-meldingen tonen op basis van de gedetecteerde aanwezigheid van gezichtsbedekkingen. Zeer nauwkeurige computer vision software zoals Sightcorp DeepSight Toolkit kan maskers zien met een hoge nauwkeurigheid voor zowel mensenmassa’s als individuen.

Voorbeeld: Face Mask Detection Experience door intuiface

3. Beheer van de toegangsstroom

Nog een nuttige toepassing voor het COVID tijdperk. Met behulp van computervisie kan het aantal in- en uitgangen van een zaal worden bijgehouden. Door de laatste telling te vergelijken met de capaciteit van de zaal, kan bij de ingang begeleiding bij binnenkomst en vertrek worden getoond. Tijdens de rusttijden kunnen advertenties of winkelinformatie worden getoond.

Voorbeeld: Entrance Flow Management door Intuiface

4. Onscreen inhoud manipulatie met hoofdbeweging

Computer Vision is een opwindend alternatief voor aanraakinteractie temidden van de bezorgdheid over de netheid van aanraakschermen. Het volgen van het hoofd zou kunnen worden gebruikt om een voorkeur aan te geven. Dit artikel legt uit hoe je de Intel distributie van de OpenVINO™ Toolkit, een gratis Computer Vision oplossing geïntegreerd met Intuiface, kunt gebruiken.

Voorbeeld: Intuiface Face Detection with OpenVINO – Touchless Interaction door Intuiface

Naar een artikel van Intuiface.

Ye Visual
Ye Visual

Wij houden je graag op de hoogte met de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en evoluties in de markt.

Wil je meer weten, contacteer ons dan voor al jouw vragen!